Idinagdag ng UN ang krisis sa Afghanistan sa agenda pagkatapos ipagbawal ng Taliban ang mga babae at batang babae sa paaralan, mga pampublikong espasyo, mga trabaho

Dalawang taon matapos ipagbawal ng Taliban ang mga babae sa pagpasok sa mataas na paaralan sa ibabaw ng ika-anim na baitang, ang Afghanistan ang tanging bansa sa mundo na may mga paghihigpit sa edukasyon ng mga babae. Ngayon, nasa agenda ng United Nations General Assembly sa Lunes sa New York ang mga karapatan ng mga kababaihan at kabataan sa Afghanistan.

Sinasabi ng ahensiya para sa mga bata ng UN na mahigit isang milyong babae ang apektado ng pagbabawal, bagaman tinatayang 5 milyon ang wala sa paaralan bago ang pag-agaw ng Taliban dahil sa kakulangan sa mga pasilidad at iba pang mga dahilan.

Nagdulot ng pandaigdigang pagkondena ang pagbabawal at nananatiling pinakamalaking hadlang ng Taliban sa pagkakamit ng pagkilala bilang lehitimong namumuno sa Afghanistan. Ngunit hindi pinansin ng Taliban ang batikos at lalo pang pinalawak ito, na nag-alis sa mga kababaihan at kabataan mula sa mas mataas na edukasyon, mga pampublikong lugar tulad ng mga parke, at karamihan sa mga trabaho.

Narito ang isang pagtingin sa pagbabawal sa edukasyon ng mga babae:

Bakit Tinanggal ng Taliban ang Mga Babae mula sa Mataas na Paaralan?

Itinigil ng Taliban ang edukasyon ng mga babae sa ibabaw ng ika-anim na baitang dahil sinabi nila na ito ay hindi sumusunod sa kanilang interpretasyon ng batas Islamiko, o Sharia. Hindi nila ito ginawa para sa mga lalaki. Sa nakalipas na dalawang taon, wala silang ipinakitang anumang palatandaan ng progreso sa paglikha ng mga kondisyon na sinasabi nilang kailangan para makabalik ang mga babae sa klase.

Ang kanilang pananaw sa edukasyon ng mga babae ay bahagyang nagmumula sa isang partikular na paaralan ng Islamikong kaisipan noong ika-19 na siglo at bahagyang mula sa mga kanayunan kung saan likas ang tribalismo, ayon sa rehiyonal na dalubhasa na si Hassan Abbas.

“Ang mga pumunta upang bumuo ng (Taliban) kilusan ay pumili ng mga ideya na mapanghigpit, ortodokso sa kasukdulan, at tribo,” sinabi ni Abbas, na malawakang sumusulat tungkol sa Taliban. Naniniwala ang liderato ng Taliban na hindi dapat lumahok ang mga babae sa anumang panlipunan o pampublikong bagay at lalo na dapat silang manatiling malayo sa edukasyon, sabi ni Abbas.

Itinigil din ng Taliban ang edukasyon ng mga babae noong huling namuno sila sa Afghanistan noong huling bahagi ng dekada 1990.

Ano Ang Sinasabi ng Mga Bansang May Karamihan na Muslim Tungkol sa Pagbabawal?

May konsensus sa mga kleriko sa labas ng Afghanistan na nagbibigay ng pantay na diin ang Islam sa edukasyon ng mga babae at lalaki. “Walang batayan o ebidensya ang Taliban upang magpahayag ng kabaligtaran,” sabi ni Abbas. Ngunit hindi nakapagpabago sa Taliban ang mga pakiusap mula sa mga indibidwal na bansa at mga grupo, tulad ng Organization of Islamic Cooperation.

Sinabi ni Syed Akbar Agha, isang dating Taliban na komander sa unahan, na isinulong ng mga rebelde ang isang sistemang Islamiko noong araw na pumasok sila sa Kabul noong Agosto 2021.

“Binigyan din nila ang mga Afghan at ang labas na mundo ng ideya na magkakaroon ng isang sistemang Islamiko sa bansa,” sabi ni Agha. “Sa kasalukuyan, walang (iba pang) sistemang Islamiko sa mundo. Patuloy ang mga pagsisikap ng pandaigdig na komunidad na ipatupad ang demokrasya sa mga bansang Islamiko at iligaw sila mula sa sistemang Islamiko.”

Ano Ang Epekto Ng Pagbabawal Sa Mga Kababaihan?

Sinabi ni Roza Otunbayeva, espesyal na kinatawan ng UN Secretary-General Antonio Guterres para sa Afghanistan at pinuno ng misyon ng UN sa Afghanistan, na isa sa mga malinaw na epekto ng pagbabawal sa edukasyon ay ang kakulangan sa pagsasanay ng mga nag-aasam maging propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan.

Naputol ang pag-aaral ng mga babaeng estudyante ng medisina matapos ang kautusan ng Taliban noong nakaraang Disyembre na nagbabawal sa mas mataas na edukasyon para sa mga babae. Nagtatrabaho ang mga kababaihang Afghan sa mga ospital at klinika – ang pangangalaga ng kalusugan ay isa sa iilang mga sektor na bukas sa kanila – ngunit matutuyo ang pipeline ng mga kwalipikadong tao.

“Tumingin sa hinaharap at isang scenario kung saan walang nagbabago, saan manggagaling ang mga babaeng doktor, hilot, gynecologist, o nars?” sinabi ni Otunbayeva sa email sa The Associated Press. “Sa isang mahigpit na nakakalalaki at nakakababae na lipunan, paano makakakuha ng pinakabasikong serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan ang mga kababaihang Afghan kung walang mga babaeng propesyonal upang magpagamot sa kanila?”

Ano Ang Epekto Sa Mas Malawak Na Populasyon Ng Afghanistan?

Hindi lamang tungkol sa mga karapatan ng mga babae ang pagbabawal sa mataas na paaralan. Ito ay isang lumalalang krisis para sa lahat ng mga Afghan.

Nawalan ng trabaho ang sampung libong mga guro. Walang trabaho rin ang mga tauhan. Naapektuhan din nang pinansyal ang mga pribadong institusyon at negosyo na nakikinabang sa edukasyon ng mga babae. May nabasag na ekonomiya ang Afghanistan at bumabagsak ang kita ng mga tao. Pag-alis sa merkado ng trabaho ng mga kababaihan ay nakakasama sa GDP ng bansa na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, ayon sa UNICEF.

Inuuna ng Taliban ang kaalaman sa Islam sa halip na batayang pagbasa at pagbilang sa kanilang paglipat patungo sa mga madrasa, o mga relihiyosong paaralan, na naghahanda sa landas para sa isang henerasyon ng mga bata na walang kontemporaryo o sekular na edukasyon upang mapabuti ang kanilang o ang ekonomiya ng bansa sa hinaharap.

May iba pang mga kahihinatnan para sa pangkalahatang populasyon, tulad ng kalusugan ng publiko at proteksyon ng bata.

Sinasabi ng datos ng UN na mas mataas ang mga rate ng panganganak sa mga babaeng Afghan na may edad 15-19 na walang sekundarya o mas mataas na edukasyon. Maaaring matukoy ng edukasyon ng isang babae kung ang kanyang mga anak ay may batayang imyunisasyon at kung ang kanyang mga anak na babae ay ikinakasal bago mag-18. Ang kakulangan sa edukasyon ng mga babae ay isa sa mga pangunahing tagapagpukaw ng kahirapan, sabi ng UN.

Sinasabi ng mga grupo ng tulong na mas nasa panganib ang mga babae na maging bata manggagawa at mapakasalan nang maaga dahil hindi sila nasa paaralan, sa gitna ng lumalalang kahirapan na hinaharap ng mga pamilya.

Babaguhin ba ng Taliban ang Kanilang Isipan?

Nakipagdigma ang Taliban sa loob ng ilang dekada upang ipatupad ang kanilang bersyon ng Sharia. Hindi sila madaling umatras. Hindi gaanong nakapagpabago ang mga sanksyon, nakapirming mga ari-arian, kakulangan ng opisyal na pagkilala, at malawakang pagkondena.

Maaaring magkaroon ng epekto ang mga bansang may relasyon sa Taliban. Ngunit may iba’t ibang prayoridad sila, na binabawasan ang posibilidad ng isang nagkakaisang hanay sa edukasyon ng mga babae.

May mga alalahanin ang Pakistan tungkol sa muling pagsiklab ng militanteng aktibidad. May mga reklamo ang Iran at mga bansa sa Gitnang Asya tungkol sa mga mapagkukunan ng tubig. Tinitingnan ng Tsina ang mga pagkakataon sa pamumuhunan at pagmimina ng mineral.

Mas malaki ang posibilidad ng presyon na nagmumula sa loob ng Afghanistan.

Ang pamumuno ng Taliban ngayon ay iba sa mga dekada na ang nakalilipas. Umaasa ang mga nakatatandang lider, kabilang ang punong tagapagsalita na si Zabihullah Mujahid, sa social media para sa susing mensahe sa mga Afghan sa loob at sa labas ng bansa.

Ipinapakita nila ang kanilang tagumpay sa pag-alis ng mga narkotiko at pagsupil sa mga armadong grupo tulad ng Islamic State. Ngunit mapapagaan lamang ng pagpapabuti ng seguridad at pag-alis ng mga pananim ng bulaklak ng opium ang mga tao hanggang sa isang punto.

Bagaman may malalim na alalahanin ang mga Afghan tungkol sa pagkawala ng edukasyon ng mga babae, may mas agarang mga alalahanin sila tulad ng kumita ng pera, ilagay ang pagkain sa mesa, panatilihing may bubong sa ulo, at mabuhay sa mga tagtuyot at malalalamig na taglamig.

May pagnanais sa loob ng Afghanistan para sa ilang uri ng pandaigdig na pagsang-ayon sa Taliban, kahit na hindi pagkilala, upang umunlad ang ekonomiya.

Mas may kaugnayan at nakaiimpluwensiya ang opinyon ng publiko ngayon kaysa noong pamumuno ng Taliban noong dekada 1990, sabi ni Abbas. “Ang panloob na presyon mula sa mga karaniwang Afghan ay sa huli magtutulak sa Kandahar sa sulok at gagawa ng pagkakaiba.”

Ngunit maaaring abutin ng ilang taon bago maramdaman ng pagbabawal ang mga lalaking Afghan at magpalabas ng isang malawak na kaguluhan. Sa ngayon, ang mga babae lamang ang direktang naapektuhan at karamihan sa mga kababaihan ang nagprotesta sa sunod-sunod na mga paghihigpit.

Sinabi ni Agha susuportahan ng mga Afghan ang pagbabawal kung ang pangwakas na layunin ay ipatupad ang hijab, ang Islamikong panakip sa ulo, at wakasan ang paghahalo ng mga kasarian. Ngunit hindi nila ito susuportahan kung ang layunin lamang ay ganap na wakasan ang edukasyon ng mga babae.

“Sa tingin ko ang bansa lamang ang maaaring mamuno sa daan,” sabi niya.