Tagapangulo ng COP28 na Itinalaga Tumawag sa Pribadong Sektor upang Simulan ang Bagong Panahon para sa Sustainable na Climate Finance

  • Ang COP28 Pangulong Pinili na si Dr. Sultan Al Jaber ang unang COP pangulo na tumunog ng bell sa New York Stock Exchange.
  • Napakahalaga ng pribadong sektor para sa reporma ng sistemang pinansyal at sa pagbibigay ng magagamit at madaling ma-access na pagpopondo para sa mga emerging at developing na merkado.
  • Kailangan ang pagpapanumbalik ng tiwala sa pamamagitan ng pagtupad sa target na $100bn kada taon, pagpapalago ng Global Climate Fund at pagsasakatuparan ng Loss & Damage Fund.

NEW YORK, Sept. 20, 2023 — Kaninang umaga, binuksan ng COP28 Pangulong Pinili, si Dr. Sultan Al-Jaber ang pangangalakal sa Wall Street para sa araw sa New York Stock Exchange (NYSE). Sa pagtunog ng bell sa puso ng mundo ng pinansya, may malinaw at matibay na mensahe si Dr. Al-Jaber: dapat gampanan ng pribadong sektor ang kanilang papel sa pagsulong ng isang bagong panahon para sa sustainable na climate finance upang matiyak na natutugunan ang mga layunin ng Paris Agreement at nananatiling abot-kamay ang 1.5C.

Ang COP28 Pangulong Pinili na si Dr. Sultan Al-Jaber ay nagbukas ng pangangalakal sa Wall Street sa New York Stock Exchange (NYSE)

Ang COP28 Pangulong Pinili na si Dr. Sultan Al-Jaber ay nagbukas ng pangangalakal sa Wall Street sa New York Stock Exchange (NYSE)

Si Dr. Sultan Al-Jaber ang unang COP pangulo na tumunog ng bell sa NYSE.

Hinimok ni Dr. Al-Jaber ang pagsisiyasat sa mga inobatibo at bagong mekanismo na nagpapababa ng panganib at pinalalawak ang pribadong pamumuhunan sa mga nababayarang malinis na proyekto. “Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng publiko at pribadong sektor ay susi sa paggawa ng lubos na kinakailangang bagong sistemang pinansyal na isang katotohanan. Ang mga programa tulad ng $4.5bn Africa na inisyatiba sa berdeng pamumuhunan ay naglalatag ng malinaw na halimbawa kung paano maaaring i-deploy ang pampubliko, pribado at development capital upang paikutin ang karagdagang capital at ihatid ang mga berdeng proyekto,” sabi niya.

Isa sa mga pangunahing layunin ng COP28 Presidency ang tiyakin na sama-samang nakikipagtulungan at epektibo ang mundo upang maghatid ng isang bagong balangkas para sa pandaigdigang climate finance na may kakayahang maghatid ng kinakailangang $4.5tn upang maabot ang mga agarang climate target. May pangangailangan din na palakasin ang mga domestic na sistemang pinansyal upang magamit ang lokal na pinansya upang makatulong na ihatid ang pangmatagalang malinis na pamumuhunan.

Bago ang kanyang pagbisita sa NYSE, inilathala ng Fortune isang op-ed ni Dr. Sultan Al Jaber, kung saan sinabi niya, “Nakakatakot ngunit magagawa ang pag-ayos ng climate finance… Kaya’t hinahamon ko ang lahat ng pamahalaan, development institutions, at mga lider ng negosyo na gamitin ang mga mahahalagang susunod na ilang buwan bago ang COP28 upang itaas ang kanilang mga ambisyon at tuparin ang kanilang mga pangako. Dapat din nilang suportahan ang pundamental na reporma ng pandaigdigang arkitektura ng pinansya upang maideliver ang climate finance sa sukat. Naghihintay lang ang pera na mabuksan.”

Sa NYSE, binigyang-diin ng COP28 Pangulong Pinili ang kahalagahan ng pagpapanumbalik ng global na tiwala sa pamamagitan ng paghahatid ng nakaraang mga pangako kabilang ang target na $100bn kada taon para sa climate funding, ang pagpapalago ng Global Climate Fund at pagsasakatuparan ng Loss and Damage Fund na napagkasunduan sa COP27.

“Ang umiiral na pandaigdigang arkitektura ng pinansya ay malayo sa kung nasaan ito dapat, na ang kakulangan ng magagamit, madaling ma-access at abot-kayang pinansya ay isang hadlang sa progreso sa laban kontra climate change. Sinabi ni Dr. Al Jaber. “Kailangan natin ng isang tunay na inklusibong approach sa pagharap sa climate change, at dapat tulungan ng mga development bank at aid program na ihatid ito.”

Tungkol sa COP28 UAE:

  • Ang COP28 UAE ay gaganapin sa Expo City Dubai mula Nobyembre 30-Disyembre 12, 2023. Inaasahan na dadalo ang higit sa 70,000 kalahok, kabilang ang mga pinuno ng estado, opisyal ng pamahalaan, pandaigdigang mga lider ng industriya, kinatawan ng pribadong sektor, mga akademiko, eksperto, kabataan, at di-estado na mga aktor.
  • Gaya ng iniatas ng Paris Climate Agreement, ihahatid ng COP28 UAE ang unang Global Stocktake – isang komprehensibong pagsusuri ng progreso laban sa mga layuning pang-climate.
  • Pangungunahan ng UAE ang isang proseso para sa lahat ng partido upang sumang-ayon sa isang malinaw na roadmap upang pabilisin ang progreso sa pamamagitan ng isang makatarungan at maayos na global na transition sa enerhiya at “walang maiiwan” na approach sa inklusibong pagkilos sa klima.
  • COP 28 pangulo: ‘Panahon na para baguhin ang climate finance’
  • COP28 Media Hub