Noah Holdings Limited, Magdaraos ng Extraordinary General Meeting sa Oktubre 26, 2023

SHANGHAI, Sept. 18, 2023 — Noah Holdings Limited (ang “Kumpanya” o “Noah“) (NYSE: NOAH at HKEX: 6686), isang nangungunang at pioneer na tagapagbigay ng serbisyo sa pamamahala ng kayamanan sa Tsina na nag-aalok ng kumpletong one-stop na mga payo sa pamumuhunan sa buong mundo at alokasyon ng ari-arian para sa mga mamumuhunan na may mataas na net worth, ngayon ay naglathala ng isang sirkular (ang “EGM Circular“) upang bigyan ang mga stockholder ng impormasyon tungkol sa mungkahi na ilalatag sa extraordinary general meeting ng mga stockholder (ang “EGM“) para sa pag-apruba ng mga stockholder at isang abiso ng EGM (ang “EGM Notice“). Ang EGM ay gaganapin sa 34/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, sa Huwebes, Oktubre 26, 2023 sa 9:00 a.m., Hong Kong oras, para sa layuning isaalang-alang at bumoto sa resolusyon na nakasaad sa EGM Notice. Ang EGM Circular, EGM Notice at form ng proxy para sa EGM ay magagamit sa website ng investor relations ng Kumpanya sa ir.noahgroup.com. Ang lupon ng mga direktor ng Kumpanya ay lubos na sumusuporta sa iminungkahing resolusyon at inirerekomenda na bumoto ang mga stockholder at mga may-hawak ng ADS sa pabor ng resolusyon na nakasaad sa EGM Notice.

Ang mga may-hawak ng record ng ordinaryong mga share ng Kumpanya sa pagtatapos ng negosyo sa Martes, Setyembre 12, 2023, Hong Kong oras, ay may karapatang dumalo at bumoto sa EGM at anumang pagpapaliban at pagpapaliban nito. Ang mga may-hawak ng American depositary shares (ang “ADSs“) ng Kumpanya sa pagtatapos ng negosyo sa Martes, Setyembre 12, 2023, New York oras (ang “ADS Record Date“) na nais na gamitin ang kanilang mga karapatan sa pagboto para sa underlying na ordinaryong mga share ay dapat magbigay ng mga tagubilin sa pagboto sa Citibank, N.A., ang depositaryo ng mga ADS.

Nag-file ang Noah ng kanilang taunang ulat sa Form 20-F, kabilang ang kanilang na-audit na mga pinansyal na pahayag, para sa fiscal year na nagtatapos sa Disyembre 31, 2022, sa U.S. Securities and Exchange Commission (ang “SEC“). Ang taunang ulat sa Form 20-F ng Noah ay maa-access sa website ng SEC sa http://www.sec.gov. Naglathala rin ang Kumpanya ng kanilang taunang ulat (ang “2022 Annual Report”) para sa mga layunin ng Hong Kong ayon sa Mga Panuntunan na Namamahala sa Paglilista ng mga Sekuridad sa The Stock Exchange of Hong Kong Limited (ang “Hong Kong Stock Exchange“), na maa-access sa website ng Hong Kong Stock Exchange sa http://www.hkexnews.hk. Ang Form 20-F at 2022 Annual Report ng Noah ay parehong maa-access sa website ng investor relations ng Kumpanya sa ir.noahgroup.com.

TUNGKOL SA NOAH HOLDINGS LIMITED

Ang Noah Holdings Limited (NYSE: NOAH at HKEX:6686) ay isang nangungunang at pioneer na tagapagbigay ng serbisyo sa pamamahala ng kayamanan sa Tsina na nag-aalok ng kumpletong one-stop na mga payo sa pamumuhunan sa buong mundo at alokasyon ng ari-arian para sa mga mamumuhunan na may mataas na net worth. Ang Noah ay isang Cayman Islands na holding company at nagpapatuloy ng negosyo sa Hong Kong bilang Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited. Sa unang kalahati ng 2023, nagpamahagi ang Noah ng RMB35.2 bilyon (US$4.9 bilyon) ng mga produktong pamumuhunan. Sa pamamagitan ng Gopher Asset Management, ang Noah ay may mga asset na pinamamahalaan na RMB156.9 bilyon (US$21.6 bilyon) noong Hunyo 30, 2023.

Ang negosyo sa pamamahala ng kayamanan ng Noah ay pangunahing nagpapamahagi ng private equity, private secondary, mutual fund at iba pang mga produkto na denominado sa RMB at iba pang mga currency. Naghahatid ang Noah ng mga customized na pinansyal na solusyon sa mga kliyente sa pamamagitan ng isang network ng 1,375 na relationship manager sa 63 na lungsod sa mainland Tsina, at pinaglilingkuran ang mga pang-internasyonal na pangangailangan sa pamumuhunan ng mga kliyente nito sa pamamagitan ng mga opisina sa Hong Kong (Tsina), Taiwan (Tsina), New York, Silicon Valley at Singapore. Ang negosyo sa pamamahala ng kayamanan ng Kumpanya ay may 446,557 na nakarehistrong kliyente noong Hunyo 30, 2023. Sa pamamagitan ng Gopher Asset Management, pinamamahalaan ng Noah ang private equity, public securities, real estate, multi-strategy at iba pang mga pamumuhunan na denominado sa RMB at iba pang mga currency. Nagbibigay din ang Noah ng iba pang mga negosyo.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang Noah sa ir.noahgroup.com.