MINISO Nag-anunsyo ng US$200 Milyong Share Repurchase Program

GUANGZHOU, China, Sept. 15, 2023 — MINISO Group Holding Limited (NYSE: MNSO; HKEX: 9896) (“MINISO”, “MINISO Group” o ang “Kompanya”), isang global na retailer ng magandang halaga na nag-aalok ng iba’t ibang mga produktong pamumuhay na may disenyong IP, ay inihayag ngayong araw na, kasunod ng pag-expire ng programa sa pagbili muli ng share na inadopt ng Kompanya noong September 2022, ang lupon ng mga direktor ng Kompanya (ang “Lupon”) ay pinahintulutan at aprubahan ang isang bagong programa sa pagbili muli ng share noong September 15, 2023 (ang “2023 Share Repurchase Program”), kung saan maaaring muling bilhin ng Kompanya hanggang sa US$200 milyon sa halaga ng mga nakabinbin nitong karaniwang share at/o mga American depositary share na kumakatawan sa mga karaniwang share nito (kolektibong, ang “Mga Share”) sa loob ng panahon ng 12 buwan simula sa petsa kung kailan aprubahan ang 2023 Share Repurchase Program. Inaasahan ng Kompanya na popondohan ang mga pagbili muli sa ilalim ng 2023 Share Repurchase Program mula sa sobrang pera sa balanse nito.

Naniniwala ang Lupon na ang isang pagbili muli ng share sa kasalukuyang mga kondisyon ay magpapakita ng kumpiyansa ng Kompanya sa pananaw at mga prospekto nito sa negosyo at makikinabang sa huli ang Kompanya at lilikha ng halaga para sa mga stockholder ng Kompanya (ang “Mga Stockholder”).

Ang mga iminungkahing muling pagbili ng Kompanya sa ilalim ng 2023 Share Repurchase Program ay maaaring gawin mula sa oras sa oras sa bukas na pamilihan sa namamayaning mga presyo sa pamilihan, sa mga pribadong negosasyong pagbili muli, sa mga block trade, at/o sa pamamagitan ng iba pang legal na pahintulot na paraan, depende sa mga kondisyon ng pamilihan at alinsunod sa mga naaangkop na patakaran at regulasyon at sa patakaran nito sa insider trading.

Isasagawa ng Kompanya ang pagbili muli sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapangyarihan nito sa ilalim ng mandato sa pagbili muli na ibibigay o ibibigay sa Lupon ayon sa mga resolusyon ng Mga Stockholder na ipinasa sa taunang pangkalahatang pagpupulong ng Kompanya taun-taon upang muling bilhin ang Mga Share na hindi hihigit sa 10% ng kabuuang bilang ng mga inilabas na Share (ang “Share Repurchase Mandate”) bilang sa petsa ng gayong taunang pangkalahatang pagpupulong, na may bawat mandato na mag-expire sa alinman sa: (a) pagtatapos ng susunod na taunang pangkalahatang pagpupulong ng Kompanya; (b) pag-expire ng panahon kung saan kinakailangan ng memorandum at mga artikulo ng asosasyon ng Kompanya o ng anumang naaangkop na mga batas na gaganapin ang susunod na taunang pangkalahatang pagpupulong ng Kompanya; at (c) ang petsa kung kailan binawi o binago ng isang karaniwang resolusyon ng Mga Stockholder ang awtoridad na ibinigay sa ilalim ng karaniwang resolusyon na nag-apruba sa Share Repurchase Mandate.

Para sa panahon mula September 15, 2023 hanggang sa petsa ng pagdaraos ng darating na taunang pangkalahatang pagpupulong ng Kompanya bago magtapos ang 2023, muling bibilhin ng Kompanya sa ilalim ng awtoridad ng mandato sa pagbili muli na ibinigay ng Mga Stockholder na ipinasa noong December 28, 2022, at para sa mga magkasunod na panahon sa ilalim ng 2023 Share Repurchase Program, muling bibilhin ng Kompanya sa ilalim ng mandato sa pagbili muli na ibibigay ng Mga Stockholder sa darating na taunang pangkalahatang pagpupulong, na sakop ng pag-apruba ng Mga Stockholder at ang pangkalahatang mga kondisyon ng mandato na tukoy sa itaas. Layunin ng Lupon na ipatupad ang 2023 Share Repurchase Program sa panahon ng 12-buwan lamang sa paraan at hanggang sa lawak na hindi magdudulot ng obligasyon sa pangkalahatang alok na mandatoryo sa ilalim ng Rule 26 ng mga Code sa Takeovers at Mergers at Share Buy-backs.

Isasagawa ng Kompanya ang iminungkahing pagbili muli ng share nang naaayon sa Mga Panuntunan sa Paglilista ng mga Titulo sa The Stock Exchange of Hong Kong Limited (ang “Mga Panuntunan sa Paglilista”). Ayon sa Rule 10.06(2)(e) ng Mga Panuntunan sa Paglilista hindi dapat bilhin ng isang issuer ang kanyang mga share sa The Stock Exchange of Hong Kong Limited (ang “Stock Exchange”) anumang oras pagkatapos malaman ng insider na impormasyon hanggang ang impormasyon ay ginawang available sa publiko. Partikular, sa panahon ng isang buwan kaagad bago ang mas maaga sa (i) ang petsa ng pagpupulong ng lupon para sa pag-apruba ng resulta ng issuer para sa anumang taon, kalahating-taon, quarterly o anumang iba pang interim na panahon; at (ii) ang deadline para sa issuer upang ianunsyo ang mga resulta nito para sa anumang taon o kalahating-taon sa ilalim ng Mga Panuntunan sa Paglilista, o quarterly o anumang iba pang interim na panahon, at magtatapos sa petsa ng pag-anunsyo ng mga resulta, hindi dapat bilhin ng issuer ang kanyang mga share sa Stock Exchange, maliban kung ang mga pangyayari ay eksepsyonal.

Isasagawa ng Kompanya ang iminungkahing pagbili muli ng share nang naaayon sa memorandum at mga artikulo ng asosasyon ng Kompanya, ang Mga Panuntunan sa Paglilista, ang Mga Code sa Takeovers at Mergers at Share Buy-backs, ang Batas ng mga Kompanya ng Cayman Islands at lahat ng naaangkop na mga batas at regulasyon na saklaw ang Kompanya.

Naniniwala ang Lupon na ang kasalukuyang pinansyal na mapagkukunan ng Kompanya ay papayag dito na ipatupad ang pagbili muli ng share nang hindi sanhi ng anumang materyal na epekto sa working capital nito.

Sasuriin ng Lupon ang 2023 Share Repurchase Program pana-panahon, at maaaring mag-awtorisa ng pag-aayos ng mga tuntunin at laki nito.

Dapat tandaan ng Mga Stockholder at mga potensyal na investor na maaaring gawin ang anumang pagbili muli ayon sa mga kondisyon ng pamilihan at sa ganap na pagpapasya ng Lupon. Walang katiyakan sa oras, dami o presyo ng anumang pagbili muli. Kaya dapat mag-ingat ang Mga Stockholder at mga potensyal na investor kapag nakikipagtransaksyon sa Mga Share.

Tungkol sa MINISO Group

Ang MINISO Group ay isang global na retailer ng magandang halaga na nag-aalok ng iba’t ibang mga produktong pamumuhay na may disenyong IP. Pinaglilingkuran ng Kompanya ang mga consumer sa pamamagitan ng malaking network nito ng mga MINISO store, at pinapalaganap ang isang nakakarelaks, nakapagpapahanap ng kayamanan at kaakit-akit na karanasan sa pag-shop na puno ng katuwaang mga sorpresa na nakaka-appeal sa lahat ng demographics. Ang aesthetically pleasing na disenyo, kalidad at abot-kayang presyo ay nasa gitna ng bawat produkto sa malawak na portfolio ng produkto ng MINISO, at patuloy na inilulunsad ng Kompanya ang mga produktong may mga katangiang ito. Simula ng pagbubukas ng unang tindahan nito sa China noong 2013, itinayo ng Kompanya ang flagship brand nito na “MINISO” bilang isang global na kinikilalang retail brand at itinatag ang isang masibong network ng tindahan sa buong mundo. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang https://ir.miniso.com/.

Safe Harbor Statement

Ang anunsyong ito ay naglalaman ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa ilalim ng mga probisyon ng “safe harbor” ng U.S. Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na ito ay maaaring kilalanin sa pamamagitan ng mga salita o parirala tulad ng “maaari”, “magiging”, “inaasahan”, “hinihintay”, “layunin”, “tantiya”, “balak”, “malamang”, “potensyal”, “ipagpapatuloy” o iba pang katulad na mga pahayag. Maaaring gumawa rin ang MINISO ng nakasulat o pasalitang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa mga pana-panahong ulat nito sa U.S. Securities and Exchange Commission (ang “SEC”) at The Stock Exchange of Hong Kong Limited (ang “HKEX”), sa taunang ulat nito sa mga stockholder, sa mga press release at iba pang nakasulat na materyales at sa mga pasalitang pahayag na ginawa ng mga opisyal, direktor o empleyado nito sa ikatlong partido. Ang mga pahayag na hindi mga katotohanang pangkasaysayan, kabilang ang mga pahayag tungkol sa mga paniniwala at inaasahan ng MINISO, ay mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay kinasasangkutan ng mga katutubong panganib at hindi katiyakan. Ang isang bilang ng mga factor ay maaaring magresulta sa materyal na pagkakaiba mula sa anumang pahayag na tumitingin sa hinaharap, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: misyon, mga layunin at estratehiya ng MINISO; hinaharap na pagpapaunlad ng negosyo, mga kondisyon sa pinansyal at resulta ng operasyon; inaasahang paglago ng retail market at ng merkado ng branded variety retail ng mga produktong pamumuhay sa China at sa buong mundo; mga inaasahan tungkol sa pangangailangan para at pagtanggap ng pamilihan sa mga produkto ng MINISO; mga inaasahan tungkol sa mga relasyon ng MINISO sa mga consumer, supplier, MINISO Retail Partner, lokal na distributor, at iba pang kasosyo sa negosyo; kompetisyon sa industriya; iminungkahing paggamit ng kita; at mga may-kaugnayang patakaran ng pamahalaan at regulasyon na may kaugnayan sa negosyo at industriya ng MINISO. Karagdagang impormasyon tungkol sa mga panganib na ito ay kasama sa mga filing ng MINISO sa SEC at HKEX. Ang lahat ng impormasyong ibinigay sa pahayag na ito at sa mga attachment ay epektibo sa petsa ng pahayag na ito, at dapat basahin alinsunod dito. Hindi u