Buod ng Chongqing University of Posts and Telecommunications

CHONGQING, China, Sept. 18, 2023 — Ang Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT), isa sa mga susing unibersidad ng post at telekomunikasyon na itinatag ng pamahalaan, ay isang unibersidad sa pagtuturo at pananaliksik na pinagsamang itinayo ng Ministry of Industry and Information Technology ng People’s Republic of China at ng Pamahalaang Panglungsod ng Chongqing, isang unang klaseng disiplinang unibersidad sa konstruksyon sa Chongqing.

The campus of Chongqing University of Posts and Telecommunications
Ang kampus ng Chongqing University of Posts and Telecommunications

Matatagpuan ang CQUPT sa Chongqing, ang sentro ng ekonomiya at industriya ng timog-kanlurang China at ang itaas na bahagi ng Ilog Yangtze, na sumasaklaw sa 253 ektarya ng lupa na may magandang kapaligiran at kumpletong pasilidad. Ang unibersidad ay may 17 fakultad na may 61 pangunahing mga kurso, na sumasaklaw sa Inhinyeriya, Agham, Ekonomiya, Pamamahala, Panitikan, Sining, Batas at iba pang mga disiplina. Sa kasalukuyan, may higit sa 27,000 mag-aaral sa paaralan, kabilang ang higit sa 5,800 mag-aaral sa graduate.

Pag-unlad ng Disiplina

Sinusunod ng CQUPT ang pambansang estratehiya ng “double first-class” bilang tagapamuno, layunin sa harapan ng pag-unlad ng disiplina sa bansa at sa ibang bansa. Ang unibersidad ay may 3 unang klaseng mga disiplina sa Chongqing, 16 pangunahing mga disiplina sa Chongqing, 2 istasyon sa postdoctoral na pananaliksik, 10 workstation sa postdoctoral na pananaliksik, 2 disiplina na pinahintulutang mag-alok ng mga programa sa doktorado, 18 disiplina na pinahintulutang mag-alok ng mga programa sa master’s degree. Bilang karagdagan, dalawang disiplina ay niraranggo sa nangungunang 1% ng ESI.

Pagpapaunlad ng Talento

Nakatuon ang CQUPT sa edukasyon ng mga tao at nakapagpaunlad ng higit sa 150,000 talento para sa industriya ng impormasyon at komunikasyon at mga lokal na komunidad sa nakalipas na 72 taon, at kilala bilang ang “hunian ng mga talento sa impormasyon at komunikasyon sa China“. Ang unibersidad ay may higit sa 30 akademiko at 150 sikat na mga dalubhasa at iskolar mula sa Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Engineering, United Kingdom, Canada, United States, Poland, India at iba pang mga bansa bilang part-time na propesor o karangal na propesor.

Pagsasaliksik

Sinusunod ng CQUPT ang malayang inobasyon, at isang pambansang advanced na kolektibo sa agham at teknolohiya sa inobasyon sa industriya ng impormasyon at isang pambansang demonstrasyon sa proyekto ng mataas na teknolohiyang industriyalisasyon, at kilala bilang ang “pinagmulan ng digital na komunikasyon sa China“. Ang unibersidad ay matagumpay na nakapagpaunlad ng unang set ng 24-daan, 30/32-daan na pulse coder at 120-daang multiplexer at kanilang mga suportang instrumento alinsunod sa mga pamantayan ng ITU, lumahok sa pormulasyon ng mga pamantayan sa komunikasyong mobile ng ikatlong henerasyon at dinisenyo ang unang TD-SCDMA baseband chip sa mundo, atbp. Sa mga nakaraang taon, ang unibersidad ay nakatanggap ng higit sa 510 pambansang proyekto, at higit sa 3,100 awtorisadong imbensyon na patent.