Aramco papasok sa retail market ng Timog Amerika sa pamamagitan ng pagkuha ng Esmax

  • Nagbubukas ng mga bagong oportunidad sa merkado at pinapalawak ang pandaigdigang Downstream na ekspansiya ng Aramco ang kasunduan

DHAHRAN, Saudi Arabia, Sept. 16, 2023 — Sumang-ayon ang Aramco, isa sa mga nangungunang integrated na kumpanya ng enerhiya at kemikal sa buong mundo, na bilhin ang 100% na equity stake sa Esmax Distribusción SpA (“Esmax”) mula sa Southern Cross Group, isang private equity company na nakatuon sa Latin America. Nakasalalay ang transaksyon sa ilang karaniwang kondisyon, kabilang ang mga pagsang-ayon sa regulasyon.

Isa ang Esmax sa mga nangungunang diversified na downstream na retailer ng fuel at lubricants sa Chile. Kasama sa kanilang pambansang presensya ang mga retail fuel station, airport operations, fuel distribution terminals at isang lubricant blending plant.

Ang planong pagkuha ng Aramco sa Esmax ay magiging una nitong Downstream retail investment sa South America, kinikilala ang potensyal at kagandahan ng mga merkadong ito habang pinapalawak ang estratehiya ng Aramco na palakasin ang downstream value chain nito. Magbibigay-daan ang transaksyong ito sa Aramco na tiyakin ang mga outlet para sa mga refined product nito at tumulong na palawakin ang internasyonal nitong retail business. Magbubukas din ito ng mga bagong oportunidad sa merkado para sa mga Valvoline branded lubricants, kasunod ng pagkuha ng Aramco sa global products business ng Valvoline Inc. noong Pebrero 2023.

Si Mohammed Y. Al Qahtani, Pangulo ng Downstream ng Aramco, ay nagsabi: “Isa na namang milestone sa aming estratehiya ang kasunduang ito upang palaguin ang downstream presence ng Aramco sa buong mundo at palawakin ang aming retail, lubricants at trading businesses. Excited kami sa mga oportunidad na dala nito, lumilikha ng mga synergy sa aming malawak na trading at manufacturing systems. Bukod pa rito, lumilikha ito ng platform upang i-launch ang brand ng Aramco sa Chile at sa South America nang mas malawak, na nagbubukas ng significant potential upang kapitalisahin ang mga bagong merkado para sa aming mga produkto. Isang mabuting pinatatakbong negosyo ang Esmax sa Chile na may higit sa 100 taon ng karanasan na may mga asset na de-kalidad at may potensyal sa paglago. Excited kaming makasama ang mga tao ng Esmax sa pamilya ng Aramco habang patuloy kaming nagpapatupad ng aming downstream strategy.”

Tungkol sa Aramco

Isang global integrated energy at chemicals company ang Aramco. Pinapagana kami ng aming pangunahing paniniwala na ang enerhiya ay oportunidad. Mula sa paglikha ng humigit-kumulang isang bawat walong barrel ng oil supply ng mundo hanggang sa pag-develop ng mga bagong energy technologies, nakatuon ang aming pandaigdigang team sa paggawa ng epekto sa lahat ng aming ginagawa. Nakatuon kami sa paggawa ng aming mga mapagkukunan na mas maaasahan, mas sustainable at mas kapaki-pakinabang. Tumutulong ito na itaguyod ang stability at pangmatagalang paglago sa buong mundo. www.aramco.com 

Twitter: Aramco

Disclaimer

Naglalaman ang press release ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Maliban sa mga pahayag na may kaugnayan sa mga historical o kasalukuyang katotohanan na kasama sa press release, lahat ng pahayag na tumitingin sa hinaharap ay mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Ibinibigay ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ang kasalukuyang inaasahan at proyeksyon ng Kompanya tungkol sa mga capital expenditure at pamumuhunan nito, pangunahing mga proyekto, upstream at downstream performance, kabilang ang kaugnay sa mga kapwa. Maaaring kabilang ang mga pahayag na ito, nang walang limitasyon, anumang mga pahayag na sinundan ng, sinundan ng o kasama ang mga salitang “target,” “paniwala,” “inaasahan,” “layunin,” “maaaring,” “inaasahang,” “tantiya,” “plano,” “proyekto,” “maaaring magkaroon,” “malamang,” “dapat,” “maaaring,” at iba pang mga salita at mga termino na may katulad na kahulugan o ang negatibo nito. Ang mga ganitong pahayag na tumitingin sa hinaharap ay kinasasangkutan ng mga kilalang at hindi kilalang panganib, hindi sigurado at iba pang mahahalagang salik na wala sa kontrol ng Kompanya na maaaring magdulot sa aktuwal na resulta, performance, o mga nagawa ng Kompanya na maging materyal na iba sa inaasahang resulta, performance, o nagawa na ipinahiwatig o ipinahiwatig ng mga ganitong pahayag na tumitingin sa hinaharap, kabilang ang mga sumusunod na salik: pandaigdigang supply at pangangailangan ng crude oil at ang presyo kung saan ito ibinebenta ng crude oil; ang epekto ng COVID-19 sa negosyo at pang-ekonomiyang mga kondisyon at sa supply at pangangailangan para sa crude oil, gas at refined at petrochemical products; kompetitibong pressure; mga alalahanin at epekto sa klima; panahon; cyclicity ng gas, oil, refining at petrochemical sectors; terorismo at armadong tunggalian; hindi magagandang pang-ekonomiya o pampulitikang pag-unlad; operational na mga panganib at hazards sa oil at gas, refining at petrochemicals industries; anumang significant na pagkakaiba o mga pagbabago sa umiiral na pang-ekonomiyang at operating na mga kondisyon na maaaring makaapekto sa tinantiyang dami at halaga ng napatunayan na mga reserba ng Kompanya; mga pagkawala mula sa mga panganib na may kaugnayan sa hindi sapat na insurance; kakayahan ng Kompanya na ihatid ang kasalukuyan at hinaharap na mga proyekto; pagkakatulad sa pagitan ng mga panahon; kakayahan ng Kompanya na makamit ang mga benepisyo mula sa kamakailan at hinaharap na mga pagkuha, kabilang sa ugnayan sa SABIC; mga panganib na may kaugnayan sa pagpapatakbo sa ilang mga bansa; pagdedepende ng Kompanya sa kanyang senior management at susing tauhan; katatagan at seguridad ng mga IT system ng Kompanya; litigation kung saan ang Kompanya ay o maaaring mapailalim; mga panganib na may kaugnayan sa oil, gas, environmental, health at safety at iba pang mga regulasyon na nakakaapekto sa mga industriya kung saan nagpapatakbo ang Kompanya; mga panganib na nagmumula sa mga kinakailangan sa internasyonal na mga operasyon, kabilang ang mga sanction at paghihigpit sa kalakalan, anti-bribery at anti-corruption laws at iba pang mga batas at regulasyon; mga panganib na nagmumula sa umiiral at potensyal na mga batas, regulasyon, at iba pang mga kinakailangan o inaasahan na may kaugnayan sa proteksyon sa kapaligiran, kalusugan at kaligtasan at mga batas sa pagbebenta at paggamit ng mga kemikal at plastik; potensyal na mga pagbabago sa equalization compensation na natanggap kaugnay ng mga lokal na pagbebenta ng mga hydrocarbons; potensyal na epekto sa mga rate ng buwis kung hindi ihihiwalay ng Kompanya ang downstream business nito sa isang timeframe na itinakda ng Pamahalaan ng Saudi Arabia; mga panganib na may kaugnayan sa mga proyektong idinirekta ng Pamahalaan at iba pang mga kinakailangan ng Pamahalaan, kabilang ang mga may kaugnayan sa maximum na antas ng produksyon ng crude oil na itinakda ng Pamahalaan at target MSC; pati na rin ang kahalagahan ng hydrocarbon industry sa Pamahalaan; pulitikal at panlipunang kawalang katiwasayan at kaguluhan at aktuwal o potensyal na armadong tunggalian sa mga rehiyon kung saan nagpapatakbo ang Kompanya at iba pang mga lugar; interes at pagbabago sa palitan; mga panganib na lumilitaw kung tatanggalin ng Pamahalaan ang pagkakadikit ng SAR sa U.S. dollar; at iba pang mga panganib at hindi sigurado na maaaring magdulot sa aktuwal na resulta na magkaiba sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa press release na ito, gaya ng nakalagay sa pinakabagong periodic reports na inihain ng Kompanya sa Saudi Stock Exchange. Para sa karagdagang impormasyon sa potensyal na mga panganib at hindi sigurado na maaaring magdulot sa aktuwal na resulta na magkaiba sa resultang hinihulaan mangyayari, pakitingnan ang pinakabagong mga periodic report na inihain ng Kompanya sa Saudi Stock Exchange. Ang mga ganitong pahayag na tumitingin sa hinaharap ay batay sa maraming palagay tungkol sa kasalukuyan at hinaharap na mga estratehiya sa negosyo ng Kompanya at sa kapaligiran kung saan ito magpapatakbo sa hinaharap. Ang impormasyong nilalaman sa press release, kabilang ngunit hindi limitado sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, ay nalalapat lamang sa petsa ng press release na ito at hindi nilalayong magbigay ng anumang mga assurance tungkol sa mga resulta sa hinaharap. Malinaw na tinatanggihan ng Kompanya ang anumang obligasyon o pangako na ibahagi ang anumang mga update o rebisyon sa press release, kabilang ang anumang data sa pananalapi o mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, maging dahil sa bagong impormasyon, mga pangyayaring sa hinaharap o sa iba pa, maliban kung hinihingi ng naaangkop na batas o regulasyon. Walang sinumang tao ang dapat bigyang-kahulugan ang press release bilang pinansyal, buwis o pamumuhunan na payo. Hindi dapat maglagay ng labis na pagtitiwala sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap.